We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Analyse, kommunikasjon og ledelse

Vi kombinerer kunnskap om strategisk kommunikasjon med analytiske metoder og god forretnings- og samfunnsforståelse. Dette gjør oss i stand til å hjelpe våre kunder med å realisere sine mål.

Langsiktig partnerskap og gjennomføringsevne

Vi jobber i team med kunden og sørger for at kunden utvikler seg og blir stadig bedre rustet til å nå sine mål. Vi skal være langsiktige partnere med kundene og sammen skape de gode resultatene. Vårt mål er å bistå kundene i alle faser av et kommunikasjonsløp, fra analysefasen til strategiutviklingen og gjennom hele implementeringsfasen. Våre kunderelasjoner strekker seg vanligvis over flere år, og flere kunder har vært tilknyttet Zynks rådgivere i tiår.

Kommunikasjonsfaglig utvikling og innsikt

Vi er et kunnskapsbasert rådgivningsmiljø og kontinuerlig læring er avgjørende. Vi jobber systematisk med å utvikle kommunikasjonsfaget, ta i bruk ny metodikk og utvide vår egen strategiske verktøykasse. Ett eksempel er lanseringen av Q-Ball, et big data-verktøy som hjelper oss å teste budskap og predikere utvikling i samfunnet og blant forbrukere.

Topplederperspektiv

Vi hjelper kundene å nå forretningsmessige mål ved hjelp av strategisk kommunikasjon. Det krever både samfunns- og forretningsforståelse, men også god forståelse av utvalgte bransjer og evnen til å se problemstillinger fra et topplederperspektiv. Mange av våre konsulenter har ledererfaring, men også erfaring som rådgivere for toppledere, styreledere og ledergrupper. I tillegg gjennomfører vi vår faste topplederundersøkelse der vi hvert år dybdeintervjuer rundt 20 toneangivende toppledere om kommunikasjons-relaterte temaer.

Våre etiske retningslinjer

1.Vi er diskret og beskytter konfidensiell informasjon.

2. Vi handler i våre kunders og Zynks beste interesse.

3. Vi opptrer med integritet og habilitet.

4. Vi følger norsk lov og normene for god atferd i norsk samfunns- og næringsliv.

5. Vi er åpne om hvilke interesser vi representerer når vi kontakter medier og myndigheter.

6. Vi avklarer mulige konflikter med både eksisterende og nye kunder.

  • Zynk har vært samarbeidspartner med det globale PR-byrået Weber Shandwick siden 2012.

  • Zynk er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Historie
2021

I løpet av våren og sommeren 2021 vinner Zynk to store og viktige nye kunder - Equinor og IKEA, som raskt blir to av byråets største kunder.

I januar 2021 blir Marte Ramuz Eriksen forfremmet som ny partner i Zynk.

2019

I september 2019 tok Guri Størvold over som daglig leder for Anniken Haugen Jebsen.

I august 2019 lanserte Zynk, Zentiment, et stordataverktøy som bruker verdens mest avanserte språklæringsalgoritmer til å forstå samfunnstrender og markedsutvikling. Zentiment er utviklet av Zynk i samarbeid med analyseselskapet Enin.

2018

I 2018 fikk Zynk gjennombrudd med Q-Ball som analyseprodukt, med salg av store analyser til organisasjoner som NHO og Spekter, samt Miljødirektoratet.

2017

I august 2017 lanserte Zynk big data-analyseverktøyet «Q-ball», som er utviklet av det svenske kommunikasjons- og trendanalysebyrået, Quattroporte.

I februar 2017 tok Anniken Haugen Jebsen over som daglig leder for Claus Sonberg, som ble styreleder i Zynk.

I Januar 2017 ble partnerskapet utvidet med nok en kvinne, Guri Størvold.

2016

2016 ble byråets hittil beste år, grunnet hard jobbing fra hele rådgiverkorpset, og håndteringen av flere krevende og omfattende kriser, deriblant helikopterulykken på Turøy utenfor Bergen.

2015

I 2015 markerte Zynk sitt femårsjubileum, forfremmet Anniken Haugen Jebsen som første Zynk-medarbeider til partner og lanserte byråets første, årlige Topplederundersøkelse.

2014

Høsten 2014 ble Zynk utpekt som landets beste PR-byrå, på delt førsteplass med Trigger, i Kampanjes årlige Byråprofilundersøkelse. Samme året havnet byrået på Dagens Næringslivs Gaselleliste.

Vinteren 2014 hadde Zynk vokst ut av lokalene i Hegdehaugsveien, og flyttet til større lokaler i Rosenkrantzgate 22.

2013

Januar 2013 rundet Zynk 10 ansatte, og hadde nå en sterk stab av dyktige mennesker fra journalistikk, politikk og næringsliv.

2012

Sommeren 2012 ble Sigurd Grytten rekruttert inn som Zynks fjerde partner, og byrået styrket seg ytterligere innen samfunns- og myndighetskontakt. Samme året etablerte Zynk partnerskap med et av verdens største PR-byråer, Weber Shandwick.

2010

I løpet av de første årene økte byrået raskt i størrelse, og flere av landets største og mest spennende selskaper kom på kundelisten.

Zynk ble raskt satt på kartet i forbindelse med å bli valgt som rådgivere og pressekontakt for 22. juli-kommisjonen i forbindelse med kommisjonens arbeid og offentliggjøringen av rapporten.

I September 2010, etablerte Claus Sonberg, Hans Olav Otterlei og Jan Glendrange Zynk Communication & Leadership. Byrået skilte seg blant annet ut ved å vektlegge leder- og endringskommunikasjon. Lederkommunikasjon ble etablert som en ny kategori i bransjen.

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>