We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Vi er erfarne og spesialiserte rådgivere, med hovedsatsing på analyse og fire tjenesteområder der vi er ledende. Vi jobber tett sammen med kundene våre i analyse-, strategi- og gjennomføringsfasen.

Økt konkurranse og kompleksitet stiller økte krav til analyse, beslutningsgrunnlag og dokumentasjon. Zynk bistår ledere og virksomheter med analyse og dokumentasjon basert på stordata, kvalitative interessentanalyser og segmenterte omdømmeanalyser.

I en tid med raske endringer og hard kamp om offentlige ressurser er en tydelig posisjon viktigere enn noen gang. En unik posisjon bygger på hvilke verdier virksomheten skaper for kunder, eiere, ansatte og samfunn, og hvordan dette kommuniseres internt og eksternt. Vi gir kundene våre et helhetlig bilde av interne og eksterne interessenters forventninger og hvilken posisjon virksomheten bør ta.

Å lykkes med omstilling krever at ledelsen får alle medarbeiderne med på endringen. Da må virksomheten ha en tydelig og engasjerende endringshistorie, og lykkes med å involvere medarbeiderne i hva endringen betyr for dem. Zynk har utviklet egen metodikk, og jobber tett med kundene gjennom hele endringsprosessen.

Gjennomslag for din sak handler om å vinne sannheten og nå opp på den politiske prioriteringslisten. Zynk har utviklet egen metodikk for hvordan en virksomhet arbeider systematisk og langsiktig for å nå sine mål. Det handler om å vinne premissene, forankre denne hos eksperter og premissgivere, mobilisere allianser og manøvrere saken helt i mål gjennom de politiske beslutningsprosessene.

Zynk er blant Norges mest erfarne innen krisehåndtering og beredskap. Vi hjelper deg med krisekommunikasjon, beredskapsplan, medietrening og gjenvinning av tilit

<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>