We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content and targeted ads, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more or to opt-out, please read our privacy policy.

Tjenester

Leder- og endringskommunikasjon

Forandring er normaltilstanden i alle virksomheter i dag, offentlige som private. Endringene er mer omfattende og skjer raskere enn før.

Uansett om utfordringen er implementering av en ny strategi, å integrere nye virksomheter i den nåværende, et endringsprosjekt, nedbemanning, digital transformasjon eller løpende forbedringsarbeid, er vår erfaring at lederne er den viktigste og mest effektive kanalen for internkommunikasjon.

Sammen med toppledelsen er mellomledelsen nøkkelen til at alle trekker i samme retning – med engasjement. Oppskriften er enkel, men gjennomføringen ofte vanskelig.

Gjennom tydelig kommunikasjon av behovet for endringen og den nye retningen, samt involvering av medarbeiderne i hva de kan gjøre for å bidra, skapes endring og forbedringer raskere og med målbare resultat på bunnlinjen.

Zynk har utviklet en egen metodikk og har unike målinger for å kartlegge hvor effektivt linjeledelsen kommuniserer internt. Vi bistår kundene våre med å utvikle kommunikasjonsavdelingens og ledelsens kompetanse på leder- og endringskommunikasjon, og har siden 2014 trent flere enn 3.000 ledere på dette. Antall ledere og variasjonen i kundene og prosjektene vi har jobbet med har gitt oss en unik innsikt og erfaring i hvordan man kommuniserer best internt i en virksomhet.

Et av prosjektene Zynk er kjent for og stolte av er arbeidet med DNBs implementering av ny strategi. Resultatene våre kan du lese om i denne artikkelen.

  • Kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner ifm endringer
  • Endringsbudskap og -historier
  • Kursing og trening av kommunikasjonsavdelinger og leder
  • Gjennomføringstøtte ifm endringsprosesser (programkontor)
  • Måling av lederkommunikasjon
  • Visjon og verdiprosesser
  • Internkommunikasjonstrategier
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-62724418-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!-- Tracking code for www.zynk.no --> <script type='text/javascript'> var psSite = '75806460c0'; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'tr.apsislead.com/al_v2.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src='http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0' style='border:0;display:none;'></noscript> <!-- End Tracking code --> <script type="text/javascript"> var psSite = "75806460c0"; (function() { var AL = document.createElement('script'); AL.type = 'text/javascript'; AL.async = true; AL.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + "tr.apsislead.com/al_v2.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(AL, s) })(); </script> <noscript><img src="http://tr.apsislead.com/?id=75806460c0" style="border:0;display:none;"></noscript>